Skip to Content

Naše služby

Pro naše klienty nabízíme široké spektrum služeb spojených s implementací evropských fondů a realizací jednotlivých projektů z evropských fondů a národních dotačních titulů. Nabízené služby tak kompletně pokrývají činnosti od podpory implementačních orgánů (většinou ministerstva), přes podporu státní správy a jejich organizací při přípravě a realizaci klíčových projektů, zajišťování nezbytných procedur spojených s posuzováním vlivu projektu na životní prostředí až po podporu těch nejmenších žadatelů během přípravy, realizace a následného vyhodnocení projektu.

V rámci poskytovaných služeb je vždy uplatňován individuální přístup, kdy je pro nás samozřejmostí příprava nabídky služeb plně odpovídající požadavkům klienta a v souladu s potřebami konkrétního projektu.

K našim službám především patří: