Skip to Content

Služby pro orgány implementační struktury

  • provádění analýz ex post, ex ante i mid-term (jedná se o analýzy nutné pro hodnocení implementačního procesu, konkrétně následná, předběžná a střednědobá analýza)
  • provádění analýz stavu implementace včetně stavu čerpání, účinnosti a vhodnosti nastavení jednotlivých nástrojů čerpání
  • podpora při zpracování klíčových implementačních dokumentů (např. národní strategické referenční rámce, dokumentace jednotlivých operačních programů atd.)
  • školení a vzdělávání zaměstnanců implementačních struktur
  • podpora a účast na jednáních s orgány Evropské unie