Skip to Content

Služby pro orgány státní správy, národní vlastníky a správce infrastruktury

  • optimalizace projektových záměrů u klíčových projektů (dálnice, železniční koridory, velké vodovodní a kanalizační sítě apod.)
  • příprava projektových žádostí pro klíčové projekty a jejich projednání s orgány Evropské Unie (např. JASPERS)
  • zajištění procesu posouzení vlivu projektu na životní prostředí (EIA, Natura 2000 atd.) či optimalizace výstupů těchto posouzení
  • zpracování ekonomicko-finančních hodnocení klíčových projektů (disponujeme unikátním systémem zpracování Cost-benefit analýz)
  • administrace klíčových projektů ve fázi realizace projektu a po uvedení do provozu
  • zpracování oponentských posudků pro zpracovanou dokumentaci u klíčových projektů
  • realizace výběrových řízení souvisejících s projektem
  • další služby spojené s projektovým managementem