Skip to Content

Naši zákazníci

Struktura našich zákazníků vyplývá z toho, jaké služby našim klientům poskytujeme. Zejména jde o:

  • orgány státní správy (ministerstva, státní fondy atd.)
  • řídící orgány implementační struktury (národní orgány koordinace strukturální politiky, řídící orgány, implementační orgány)
  • obce a města vč. jejich sdružení a svazků
  • neziskové organizace
  • poskytovatelé vzdělávacích, sociálních a zdravotních služeb
  • vlastníci a správci infrastruktury (dopravní i infrastruktury životního prostředí)
  • podnikatelské subjekty včetně velkých nadnárodních společností
  • státní podniky a organizace
  • podnikatelé v zemědělství atd.

Reference našich služeb poskytujeme na vyžádání.